Mai khôi hoa khai hoa hựu tạ – Hoa khai hoa tạ lưỡng vô tình

List ngôn tình xuyên không hoàn

Tổng hợp truyện xuyên không đã hoàn thành – update 13/11/2013

A

Ác nương tử [10 chương]  -Ebook-

Ai bảo hoàng tử mới là “Chân mệnh thiên tử” [96 chương]

Ai nói xuyên qua hảo [71 chương + 3 phiên ngoại]  -Ebook-  *giang hồ,hài*

Ái phi, nghe nói nàng muốn trèo tường [234 chương + 13 phiên ngoại]  *hài*

Ái thiếp của bối lặc  [10 chương]  -Ebook-  *HE*

Ăn bồ đào không phun bì [73 chương + phiên ngoại]  -Ebook-  *ân oán giang hồ* 

Âu Lạc chi nữ [65 chương]  -Ebook-

           

B

Ba mươi sáu kế cầm tướng quân [10 chương]

Bá hoàng dụ lãnh phi [134 chương]

Bạo chúa, bổn cung đến từ 2012  [116 chương]   -Ebook-  *ngược, sủng, sắc, HE*

Băng nữ sủng phu [58 chương]  *nữ tôn, sủng, nữ tôn nam tử xuyên hiện đại*

Bắt được trượng phu như ý  [32 chương]  

 

C

Ca tẫn đào hoa [75 chương + 2 phiên ngoại]   -Ebook-  *HE*

Cán hoa khúc [10 chương]    -Ebook-            

Cảnh Hi vương phi [49 chương] 

Câu hồn cuồng gia [9 chương]  *hơi ngược*

Cha cục cưng hảo thần bí [144 chương]  *Sủng, HE*

Chân tình ngàn năm [100 chương + phiên ngoại]  

Chí tôn đào phi [86 chương]    -Ebook-

Chỉ cần có tiền, ta yêu [211 chương]  -Ebook-

Chỉ làm vương phi của ngươi [124 chương]  -Ebook-   *cung đình, OE*

Chỉ yêu quỹ nhãn vương phi [285 chương]  

Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý  [80 chương + 7 phiên ngoại]  -Ebook-   

Chiến luyến tuyết, Hàn Tuyết truyền kỳ [80 chương + 2 phiên ngoại]  -Ebook-  

Chớ cười ta hồ vi [81 chương + phiên ngoại]

Có Vương gia mới dám lớn tiếng [10 chương]

Cô nương, nàng thật khó theo đuổi [8 chương + 1 hồi kết]

Cô nương, thỉnh tự trọng [55 chương]  *hài, HE*

Công tử nhà ta là hồ ly [56 chương]

Cố tích [26 chương]  *HE*

Cổ vương xem ta thu phục ngươi [21 chương + 7 phiên ngoại] *ngược*

Cúc Nguyệt Ký [56 chương]

Cùng múa với sói [108 chương]

Cuộc sống trêu chó chọc mèo của Nhị Nữu [67 chương + phiên ngoại]  -Ebook- 

Cực phẩm khí phụ [122 chương]  *HE*  

Cưỡng chiếm giường vua: Bạo quân, thỉnh an cho bổn cung [136 chương]   -Ebook-

 

D

Dã man kiều thê đánh tới đây [10 chương + 1 phiên ngoại]  

Dã vương phi từ trên trời rơi xuống [9 chương + kết thúc]

Dính nàng thật chặt [10 chương]

Diễm cơ của bá vương [10 chương]      -Ebook-       *huyền huyễn*

Duyên hề [100 chương]   -Ebook-   *cung đình, đấu trí, HE*

Đã từng, không cách nào biến mất [18 chương]   -Ebook-  *nữ sủng nam*

Đại ca ta hảo soái ca [110 chương]   *cấm luyến, HE*

Đại Minh giang hồ trạch nữ ký  [30 chương]     *HE*

Đản sinh vương phi [90 chương]

Đế vương họa mi [14 chương + 2 phiên ngoại]   -Ebook-

Điện hạ, thần biết sai rồi [72 chương]  

Độc sủng băng phi [140 chương]   -Ebook-    *HE*

Độc sủng thiên kim nô [9 chương + 1 kết thúc]    -Ebook-

Độc y vương phi [130 chương]  -Ebook-    *cung đình*

 

G

Gần nhau lúc phồn hoa tan mất [72 chương + 5 phiên ngoại]  -Ebook-  

Gia mặt sẹo [10 chương]  -Ebook-    *HE*

Giấc mộng gian sơn [72 chương]  

 

H

Hải đường nhàn thê [137 chương + 4 phiên ngoại]   -Ebook-

Hàm Thê Tiền Đa Đa [10 chương]

Hậu cung ba nghìn ta độc sủng [572 chương + 71 phiên ngoại]  -Ebook-

Hậu cung chúng ta thiếu tuấn nam [119 chương]  *NP, Nữ tôn*

Hoa khôi nắm quyền: Vương gia ngươi không được!!  [10 chương] 

Hoa si hoàng hậu [285 chương]   -Ebook-

Hóa ra vượt thời gian là để yêu anh [38 chương] 

Hoán đổi phu quân [44 chương + 2 phiên ngoại] 

Hoàng cung kì ngộ [87 chương + 3 phiên ngoại]

Hoàng hậu anh túc [124 chương] 

Hoàng hậu lười Hiểu Nguyệt [96 chương]  *cung đấu, sủng, HE*

Hoàng hậu phúc hắc của trẫm [134 chương + 3 phiên ngoại]    -Ebook-

Hoàng hậu, trẫm hãm ngươi về nhà ăn [572 chương]

Hoàng không hư, phi không thương [167 chương]

Hoàng Phi lính đặc công : Phượng mưu thiên hạ [551 chương]

Hoàng thượng không thể ăn ta [508 chương + phiên ngoại] *sủng, hài*

Hotgirl lưu lạc giang hồ [10 chương]  -Ebook-

Hưởng hết sủng nịch [32 chương]

Hữu duyên thiên niên lại tương hội [84 chương]  -Ebook-

 

K

Khi ác thiếu xuyên qua thành hoa khôi [88 chương] *nam xuyên thành nữ*

Khi phúc hắc gặp biến thái [39 chương]  -Ebook-    *hài*

Khí phi khuynh thành của vương gia  [268 chương]

Khí phi tái giá: Quân thần phân tranh [156 chương + 3 ngoại truyện]

Khuynh quốc  [10 chương]

Khuynh Thành Chi Loạn [110 chương]    *HE*

Kiêm gia khúc [50 chương + phiên ngoại]     *nữ tôn, thanh thủy văn*

 

L

Lang vương sủng thiếp [144 chương]  -Ebook-

Lãnh quân dạ thiếp [Quyển 1 - quyển 2 - quyển 3] -Ebook-

Lão bà điêu ngoa của trẫm [105 chương + phiên ngoại]  -Ebook-  *HE*

Long thái tử báo ân [61 chương+ 2 phiên ngoại] *xuyên qua hiện đại*

Luyến tiếc người trước mắt [66 chương + phiên ngoại]  -Ebook-

 

M

Ma nữ vương phi 

Ma phu giữa đường [34 chương]  *huyền huyễn, ma giới, hài*

Mẫu Đơn, cả gan câu dẫn bổn vương     -Ebook-

Mê hoặc song vương [102 chương]

Mị hậu hí lãnh hoàng [495 chương]    *siêu sủng*

Miêu ái xuyên không [95 chương]  -Ebook-   *hài hước, HE*

Một chuyện xưa khác  [7 chương]  *xuyên không đến hiện đại*

Một cộng một bằng bốn [10 chương]   -Ebook-   *hài, HE*

Một đêm ân sủng  [92 chương]

 

N

Nàng phi lười của Tà vương [103 chương + 3 phiên ngoại]    *cung đấu, HE*

Nắm tay người kéo người đi  [82 chương + 7 phiên ngoại]    -Ebook-  *sủng*

Ngạo khí hoàng phi [77 chương]

Ngâm vịnh phong ca [87 chương]     -Ebook-     *sủng*

Nghê Thường thiết y [33 chương + phiên ngoại]  -Ebook-

Nghịch ngợm cổ phi  [757 chương + phiên ngoại]  -Ebook-

Nghịch thiên  [16 chương]            -Ebook-         *đồng nhân*

Nghiệt yêu [208 chương]  

Ngốc nghếch vương gia xuyên việt phi [120 chương + 3 phiên ngoại]  *HE*

Ngồi hưởng tám chồng [203 chương + 10 phiên ngoại]

Ngụy kiều hoàng [10 chương]   -Ebook-

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan [100 chương]    *hài*

Nguyệt xuất kinh sơn điểu [14 chương]

Ngự thú nữ vương [183 chương  + 2 phiên ngoại]

Nhặt được cô vợ bé nhỏ [10 chương]    *hài, ngọt ngào*

Nhất dạ mê tình [9 chương]  -Ebook-

Nhất dạ thâu hoan [79 chương]    *thanh xuân tiểu thuyết*

Nữ đặc công xuyên qua thành thiên kim thủ phú: Đặc Công Hoàng Hậu [233 chương + 17 phiên ngoại + Lời cuối]    *cung đình, kiếm hiệp, sủng*

Nữ hái hoa tặc ngoại truyện [39 chương]  -Ebook-  *Giá không lịch sử, hài*

Nữ tướng quân đấu trí cùng tam vương gia [157 chương]   -Ebook-

Nửa đời sau của ta [42 chương + 10 ngoại truyện]

Nương nương rất khí phách: Chỉ cưng chiều Thái Tử Phi bướng bỉnh [140 chương]

 

O

Ôm tài nữ về [10 chương]    *hài*

          

P

Phi duyệt quân tâm [226 chương]    *ngược thân, ngược tâm, hài*

Phi tử của ca ca  [136 chương]  -Ebook-

Phù thương [71 chương + 3 phiên ngoại]  -Ebook-    *HE*

Phúc hắc Diêm vương – Vương Phi gây rối [207 chương]  -Ebook-

Phúc hắc vương gia sỏa tướng công [197 chương + 7 phiên ngoại]   -Ebook-

              

Q

Quăng thái tử đi ngoại tình [303 chương]  -Ebook-

Quân sư vương phi [90 chương + 27 phiên ngoại]

Quỷ vương kim bài sủng phi [155 chương + 2 phiên ngoại]   -Ebook-   

                    

S

Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân [258 chương]    *1×1, HE*

Sát tinh tướng công [68 chương + 1 phiên ngoại]   -Ebook-

Say đắm một nàng mèo [30 chương]  

Sầu triền miên [66 chương]

Sư phụ theo ta có được không [42 chương]    *nam lãnh sủng nữ chủ, HE*

Sự thật siêu hài đằng sau xuyên không [5 chương]

               

T

Ta không phải vịt con xấu xí [76 chương + phiên ngoại]    -Ebook-

Tam cứu nhân duyên [37 chương + 2 phiên ngoại]   -Ebook-

Táo bạo khốc nương tử [80 chương]  -Ebook-

Tân nương nóng tính [41 chương]

Tây hoàng đậu mỹ nhân  [9 chương]    *cung đình*

Thà làm đãng phụ [10 chương]  

Thái hậu 15 tuổi [108 chương]   *hài, cấm luyến, sủng, 16+*

Thất dạ sủng cơ [116 chương + 2 ngoại truyện]  -Ebook-

Thất ngược khí phi [128 chương]    *ngược tâm ngược thân*

Thất nương [100 chương + 1 phiên ngoại]   -Ebook-    *HE*

Thất phu nhân [115 chương + phiên ngoại]     *HE*

Thật giả thiếu gia [10 chương]  *nữ  cải nam trang, 18+, HE*

Thâu tâm của hoa hoa đại công tử [10 chương]   -Ebook-

Thế gia danh môn [265 chương]  -Ebook-

Thệ bất vi phi [321 chương + 2 phiên ngoại]   -Ebook-   *cung đấu*

Thiên giới hoàng hậu [147 chương]  -Ebook-  *cung đình, chiến tranh, HE*

Thiên Túng xinh đẹp [113 chương]      *dị giới, thanh thủy văn, hài*

Thịnh thế trà hương [271 chương + 2 phiên ngoại]  -Ebook-  *điền văn, HE*

Thịnh thế trà hương - Link 2       -Ebook-  

Thuần thú sư [66 chương]  -Ebook-    *nguyên thủy dị thế, nhân thú*

Thủy Chử Đại Thần  [75 chương]  -Ebook-      *GE*

Thứ nữ sủng phi [71 chương + phiên ngoại]   -Ebook-    *cung đấu*

Thương hương tiếc ngọc [45 chương]   -Ebook-

Tiểu gia nô [10 chương + 1 phiên ngoại]    -Ebook-    *hài hước, HE*

Tiểu thiếp vị thành niên [225 chương]    -Ebook-   

Tiểu thư kì quái [10 chương]  -Ebook-

Tiểu yêu tinh họa thủy: Xem trẫm thu phục nàng [254 chương + phiên ngoại]

Tìm chân mệnh thiên tử [52 chương]  -Ebook-

Tìm sói để gả [12 chương]   -Ebook-

Tình sử bi thương của một nàng phượng hoàng [65 chương]  *Tiên hiệp*

Tối “manh’ xuyên qua [81 chương]   -Ebook-     *HE*

Trân bảo thái tử [10 chương]

Trọng sinh Chu Chỉ Nhược [78 chương + 17 phiên ngoại]  -Ebook-    *HE*

Trọng sinh Lý Mạc Sầu [15 chương]  -Ebook-

Trốn thê của thất vương [110 chương]     *sủng, hài* 

Trời sinh lạnh bạc 

Tù phi tà vương [339 chương + 7 phiên ngoại]    *ngược kinh điển, HE*

Tuyệt thế mị phu nhân 

Tướng công là tiểu bạch kiểm [10 chương]     *hài, sắc, 18+, HE*

Tướng công, thỉnh dùng chậm [10 chương]

          

V

Vài lần hồn mộng [70 chương + 2 phiên ngoại]  -Ebook-  *huyền huyễn, HE*

Vinh hoa phú quý  [18 chương + 2 phiên ngoại]  *nam xuyên qua thành nữ*

Vọng Giang Nam [28 chương]   -Ebook-     *HE*

Vô Diệm xinh đẹp [230 chương]

Vô hận ca ca [10 chương]     *hài*

Vú em siêu cấp: tướng công thật hung mãnh [184 chương + 25 phiên ngoại]      -Ebook-

Vương gia bá đạo [20 chương]    *sủng, 16+*

Vương gia bá đạo quá yêu vương phi [105 chương]    -Ebook-

Vương gia giá lâm [10 chương]

Vương gia, nhà của em chính là phủ của anh [10 chương]     *18+*

Vương gia tóc trắng: Vương phi si ngốc không dễ chọc [204 chương] 

Vương gia, vương phi trèo tường!   [87 chương]  

Vương phi của bạo vương [322 chương]

Vương phi của yêu tinh vương [10 chương] 

Vương phi mười ba tuổi [1800 chương]

Vương phi thất sủng [96 chương]  

Vượt qua ngàn năm yêu chàng [187 chương]

Vứt đi nương nương  [155 chương]   -Ebook-

   

X

Xà quân đùa hậu [40 chương]    *huyền huyễn*

Xà vương tuyển hậu [394 chương]  -Ebook-    *huyễn huyễn, HE*

Xấu nữ tung hoành thiên hạ [93 chương]    -Ebook-    *hài, NP*

Xú phi Mộ Tuyết [189 chương + 2 phiên ngoại]  -Ebook-

Xuyên không ký sự [14 chương + 3 phiên ngoại]   -Ebook-    *hài, HE*

Xuyên qua Bộ Bộ Kinh Tâm ta là Minh Tuệ [45 chương] *trọng sinh*

Xuyên qua thành cỏ dại [45 chương]

Xuyên qua thành Hoa Tranh [105 chương + 11 phiên ngoại]  -Ebook-    

Xuyên qua thời không giả bộ vô tội [10 chương]      *H, 18+*

Xuyên qua thời không tìm tình lang [10 chương]  *H+*

Xuyên thời không Tu La chi nữ [122 chương]

        

Y

Y nữ xuân thu [76 chương + phiên ngoại]    -Ebook-

Yêu chàng rồi nha [10 chương]  -Ebook-     *HE*

Yêu nghiệt, buông tha ta! [40 chương + phiên ngoại] *huyền huyễn*

    

17 phản hồi

 1. thank chi

  Tháng Một 7, 2014 lúc 16:29

 2. Thảo Kòj

  Bài Ngã Tâm là nhạc phim nào vậy bạn oy?

  Tháng Một 1, 2014 lúc 20:13

  • Tân thủy hử 2011

   Tháng Một 2, 2014 lúc 01:14

 3. Eva

  nàng ơi cho ta pr truyện xuyên không make in VN ở nhà nàng với nhé ^^ . “Hồi Ức Sông Nile” http://viptruyen.vn/@forum/f51/hoi-uc-song-nile-4318.html ủng hộ ta với hix hix

  Tháng Mười Hai 18, 2013 lúc 00:52

 4. hothanhnhan306

  thanks nàng nhá….ta cuồng xuyên nhất….

  Tháng Mười Hai 15, 2013 lúc 14:03

 5. http://willow0412.wordpress.com/muc-luc-ngon-tinh/hai-hoa-t%E1%BA%B7c-d%E1%BB%ABng-ch%E1%BA%A1y/
  Hái hoa tặc đừng chạy- Kim Bạc Bạc :)

  Tháng Mười Hai 11, 2013 lúc 20:57

 6. me tre con

  Mình thích loại truyện này lắm. Ko ngờ bạn cập nhật list cẩn thận thế. Cám ơn bạn nhiều nhé

  Tháng Mười Một 13, 2013 lúc 19:43

 7. Thái hậu mười lăm tuổi -Trà Hoa Cúc [ 菊花清茶 ] – http://tieulienlien.wordpress.com/thai-hau-muoi-lam-tuoi-tra-hoa-cuc-%E8%8F%8A%E8%8A%B1%E6%B8%85%E8%8C%B6/

  Tháng Mười Một 10, 2013 lúc 14:29

 8. Mẹ yêu nhím xù

  Reblogged this on Mẹ yêu nhím xù and commented:
  hehe

  Tháng Mười Một 4, 2013 lúc 12:17

 9. Reblogged this on linhtinh1508's Blog.

  Tháng Mười 16, 2013 lúc 18:15

 10. cam on nhieu lam nho ban minh biet duoc nhieu chuyen

  Tháng Mười 6, 2013 lúc 17:24

 11. Huy

  Thank ban nhieu

  Tháng Chín 25, 2013 lúc 18:59

 12. hoaxuongrong79

  cảm ơn nàng đã bỏ thời gian tập hợp những truyện XK. chúc bạn nhiều sức khỏe

  Tháng Tám 2, 2013 lúc 11:20

  • cảm ơn bạn :)
   p/s: tớ là boy nhá

   Tháng Tám 2, 2013 lúc 18:52

 13. Heo con

  http://congchuakhangiay.wordpress.com/%e2%99%a5-thap-tam-xuan-%e2%99%a5/thinh-the-tra-huong/

  Thịnh thế trà hương :))

  Tháng Bảy 31, 2013 lúc 14:07

  • Thank nàng nha ^^

   Tháng Bảy 31, 2013 lúc 15:50

 14. Pingback: List các list | lizzivo

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3 814 other followers