Dương rơi Quỳ tẫn – Chương 17

Chương thứ 17: Hóa địch thành bạn

Edit by: Thượng Quan Tử Hương

525284_133705586817522_282252252_n

 

Trên chiến trường, Dương Quốc tiếp tục tiến công. Long Dương tuy đã mệt mỏi cố gắng gượng nhưng toàn quân sĩ khí mới vừa tràn đầy, nếu biết chủ soái một thân trọng thương ắt lòng quân sẽ loạn.

Bên tai vang lên tiếng trống công kích thứ ba, Dương Quốc đã bắt đầu tiến công. Long Dương chỉ thấy hai mắt một mảng mơ hồ, đầu óc hỗn loạn vô cùng. Nhưng chàng không dám nhắm mắt, vì bản thân hiểu rõ, chỉ cần lơi lỏng một chút, sẽ lập tức rơi khỏi ngựa, và hậu quả sẽ không thể lường trước. Đến nước này, chàng chỉ đành miễn cưỡng rút trường kiếm, khua loạn để chém giết quân địch. Tiếp tục đọc “Dương rơi Quỳ tẫn – Chương 17”