Dương rơi quỳ tẫn – Chương 20

557075_109117869242117_1472984065_n

Chương 20: Sách lược vẹn toàn

Edit by: Thượng Quan Thanh Thanh

Sau khi Khương vương hồi cung, bệnh tình chẳng những không có chuyển biến tốt ngược lại càng thêm trở nên nghiêm trọng. Lần này mặc dù đã dập tắt được dịch bệnh thành công, nhưng Khương Quốc cũng tổn thất rất nhiều lang y và dân chúng. Cùng với đó tình hình bệnh tình của Khương vương cũng sa sút hết sức trầm trọng rất cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Sau khi Khương vương trở về, vẫn đang xử lý những vấn đề còn sót lại của thiên bệnh lần này, cho nên sức khỏe vẫn chưa kịp hồi phục, bệnh tình cũng còn vẫn chưa được chữa trị kịp thời. Tiếp tục đọc “Dương rơi quỳ tẫn – Chương 20”