Dương rơi quỳ tẫn – Chương 21

f507d3a52f4269a759435f5a5c11eb82_42396581.10

Chương 21: Thân lâm hiểm cảnh

Edit by: Thượng Quan Thanh Thanh 

Quả nhiên, cho đến hoàng hôn Long Dương mới tỉnh lại, lúc này kiệu hoa Long Quỳ đã sớm đi rời khỏi Khương Quốc không biết bao xa rồi. Tại sao đã đến xế chiều rồi mà cũng không có ai vào đánh thức mình, coi như là thị nữ không dám gọi cửa, sao Tiểu Quỳ cũng không tới tìm mình a. Tiếp tục đọc “Dương rơi quỳ tẫn – Chương 21”