List đoản văn cổ đại hoàn

Tổng hợp đoản văn ngôn tình cổ đại đã hoàn thành – update 27/9/2013

A

Ai khuynh tẫn nhất thế phương hoa [Tô Trường Ất]     SE

Ai nói phù sinh không bằng mộng [Tùy Vũ Nhi An]        SE

Ảo cảnh kết thúc giấc mộng phù sinh [ Doãn Phù Ngữ] huyền huyễn

    

Continue reading “List đoản văn cổ đại hoàn”

List đoản văn hiện đại hoàn

Tổng hợp đoản văn ngôn tình hiện đại đã hoàn thành – update 13/11/2013

  

502, anh yêu em [Luyện Yêu Thành Tinh]

A

A Giản và Bát Ca 

Anh có thể ôm người yêu đi được bao lâu [Tiểu Hài Tử Ngươi Lại Đây]  SE

Anh đào thiếu niên [An Ni Bảo Bối]

Anh sẽ giấu em sâu tận trong tim [Cổ Tây Tước]        -Ebook-

Anh sẽ yêu em bao lâu? [Trương Tiểu Nhàn]

Continue reading “List đoản văn hiện đại hoàn”

List ngôn tình hiện đại hoàn

Tổng hợp truyện hiện đại đã hoàn thành – update 13/11/2013

A

A di cách vách muốn kết hôn [8 chương]   -Ebook-

Ác chất lão công [10 chương]

Ác lang giường bạn [10 chương]  oan gia, HE

Ác ma [10 chương]  Cấm luyến (cha nuôi & dưỡng nữ),18+

Ác ma mỉm cười [10 chương]

Continue reading “List ngôn tình hiện đại hoàn”